นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่งลำพูนศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนศึกษาดูงานด้านการส่งกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :