สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 3 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 3 นำเครื่องกันหนาวที่ได้รับบริจาคจากผู้ฟังและศิลปินล้านนา ขึ้นไปบริจาคประชาชน 100 คน ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมคณะให้การต้อนรับ และร่วมเวทีเสวนา ถ่ายทอดเสียงระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ทางระบบเอฟเอ็ม 93.25 มะกะเฮิร์ตซ์ และเอเอ็ม 1476 กิโลเฮิร์ตซ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

รวบรวมสิ่งของบริจาคก่อนเดินทางสู่อมก๋อย
ทีมงาน สวท.ฝาง ร่วมบริจาคสิ่งของ
เตรียมสถานที่
ทีมงานร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

 

พิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ อำเภออมก๋อย
ผอ.ชนิสา ชมศิลป์ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว


ผู้ส่ง :