นศ.อีเลคโทรนิคส์หมู่บ้านครู ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นักศึกษาอีเลคโทรนิคส์ หม่บ้านครูจํานวน 72 คน พร้อมด้วยอาจารณ์ 2 ท่านศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง ระบบเชื่อมโยงสัญญาน ระบบสารสนเทศ และขอบเขตการให่บริการของ สวท.เชียงใหม่ ทั้ง 4 ความถี่ผู้ส่ง :