คณะครูและนักเรียนสถาบันคิดส์ คอนเนอร์ เยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

สถาบันคิดส์ คอนเนอร์ สถาบันเสริมสร้างEQ และIQ สําหรับเด็ก ค่ายภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คนและครูผู้ควบคุม 5 คนศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :