เจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ เยี่ยมชมห้วยตึงเฒ่า

เจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการ โครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บนําห้วยตึงเฒ่า มณฑลทหารบกที่ 33 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย เชิญชวนไปพักผ่อนและไปเที่ยวกันได้.....

 ผู้ส่ง :