สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับ สวท.กรุงเทพ ถ่ายทอดเสียงพิธีปิด ราชพฤกษ์

ทีมงานถ่ายทอดเสียง สวท.เชียงใหม่ และสวท.กรุงเทพ ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาต่างประเทศ ร่วมกันถ่ายทอดเสียงเครือข่าย สวท.ไปทั่วประเทศ ในพิธีปิดงานราชพฤกษ์พืชสวนโลก 31 มกราคม 2550 ซึ่งการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่

 ผู้ส่ง :