รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจัดโครงการผจญภัยนอกกะลา รุ่นที่ 2

รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมจัดกิจกรรมโครงการผจญภัยนอกกะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิด ประสบการณ์ และทักษะต่างๆเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาดูกิจการการส่งกระจายเสียงพร้อมฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การฝึกประสบการณ์กับ ดีเจ Happy time ทางเอฟ.เอ็ม 98.0 เมกกะเฮริตซ์ และเยี่ยมชมรับความรู้ทางชนเผ่า

 ผู้ส่ง :