โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม โครงการผจญภัยนอกกะลา รุ่นที่ 2

รร.มงฟอร์ตแผนกประถมจักกิจกรรมโครงการผจญภัยนอกกะลา รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมสถานที่และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 30 มีค. 2550 ที่ผ่านมา โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 35 คน

 ผู้ส่ง :