รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จัดกิจกรรมผจญภัยนอกกะลา รุ่นที่2

รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมจัดกิจกรรมผจญภัยนอกกะลา โดยมีจํานวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ฝึกปฎิบัติการอ่านข่าวและการใช้ภาษาไทย ร่วมรายการกับดีเจ Happy time ทางเอฟ.เอ็ม 98 เมกกะเฮริตซ์ และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการชนเผ่า อย่างสนุนสนาน

 ผู้ส่ง :