งานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ล้านนา

ผู้ประกาศภาษาไทยใหญ่ สวท.เชียงใหม่ ระบบเอ.เอ็ม 1476 กิโลเฮริตซ์ ร่วมงานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ล้านนา ที่จัดขึ้นณ สวนสัตว์เชียงใหม่ สนุกสนาน ร่วมดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ร่วมกับพี่น้องชาวไทยใหญ่ ในวันสงกรานต์ ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :