สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  
     สมเด็จพระราชาธิบดีเลทซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซเนท โมฮาโต โซเอโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเยี่ยมชมสถานที่ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีทรงให้ความสนพระทัยในศิลปหัตถกรรมของไทยล้านนาเป็นอย่างมาก ในการนี้ได้สักการะพระเจดีย์ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หลังจากนั้นได้เข้าไปสักการะพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระสงฆ์ถวายพระพรชัยมงคลคาถา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้ถวายของที่ระลึกเป็นพระธาตุเจดีย์จำลองโลหะขึ้นรูปในกรอบไม้ หลังจากนั้นได้เสด็จฯทอดพระเนตรทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไปรอรับเสด็จต่างประทับใจและชื่นชมพระบารมี หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับ โดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.โดยเครื่องบินของการบินไทย โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนส่งเสด็จฯ
 
, อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่