คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลายโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักรณรงค์ตัวน้อย เพื่อฝึกเป็นนักสื่อสารสุขภาพภายในโรงเรียน โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

  
    คุณพุธรักษ์ ภาวัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การอบรมนักรณรงค์ตัวน้อย เน้นการควบคุมโรคติดต่อ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ สุรา ยาเสพติด อื่นๆ ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลายโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพต่างๆ อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการ การเรียนรู้ในการเป็นนักสื่อสาร ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ การฝึกทำสิ่งพิมพ์ แผ่นพับต่างๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เอาไปต่อยอดใช้ในโรงเรียนของตนเอง คุณพุธรักษ์ ภาวัง ยังกล่าวอีกว่า เรื่องราวของสุขภาพในโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะเด็กอยู่โรงเรียนมากกว่าที่บ้าน การป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็น เลยต้องมีน้องๆ ที่เป็นนักสื่อสารสุขภาพไปสื่อสารภายในโรงเรียน เรื่อง โรคต่างๆ รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ภายใต้แนวคิดที่ว่าก่อนจะเรียนได้ดีต้องมีสุขภาพดีก่อน
 
4 กันยายน 2554 , 15:37 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่