ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ นำโดย ศิลปินแห่งชาติจำนวนหลายท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อพื้นบ้านภาคเหนือ กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่

  
    แม่จันทร์สม สายธารา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประเภทซอ ประจำปี พ.ศ. 2539 กล่าวว่า การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน แต่ละท้องถิ่นทำได้ดีมาก เพราะมีการพัฒนา ฝึกฝน พัฒนาให้เด็กเป็นช่างซอได้ และขอให้ศิลปินพื้นบ้าน สืบสานไปตลอด การสัมมนาในครั้งนี้พูดเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้ศิลปินพื้นบ้านนำไปขยายผลต่อ เวลาไปแสดงจะได้แทรกเรื่องสิทธิลงไปด้วย ซึ่งคนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ เสรีภาพเท่ากัน และยังเป็นการกระจายข้อมูลสู่ประชาชนที่ไม่เคยได้ทราบ ผ่านช่องทางสื่อพื้นบ้าน ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง แม่จันทร์สม สายธารา ทิ้งท้ายไว้ว่า การเป็นนักแสดงขอให้มีความชัดเจน ในภาษา ท่วงทำนอง เพื่อที่คนฟังจะเข้าใจได้เลย ไม่สับสน ซึ่งจะถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ดีอีก วิธีหนึ่ง
 
4 กันยายน 2554 , 16:08 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่