เงาะบ้านแม่ทะลาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของเชียงใหม่

  
     บ้านแม่ทะลาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกเงาะโรงเรียนให้ผลผลิตดี หวาน ร่อน กรอบ รสชาติดี เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของเชียงใหม่ที่ผลผลิตไม่พอขายในขณะนี้
ในอดีตเงาะ เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ผลดีในภาคใต้และภาคตะวันออก แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีผู้ทดลองนำเงาะพันธุ์โรงเรียนมาปลูกที่บ้านแม่ทะลาย ตำบลอินทขีล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าให้ผลผลิตดีอย่างมาก เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพมาปลูกเงาะและนำมาขายบริเวณข้างทาง สายเชียงใหม่-ฝาง พบว่า มีแผงเงาะที่ปลูกในพื้นที่กว่า 20 แผง ขายได้วันละประมาณหนึ่งพันกิโลกรัมหรือหนึ่งตัน เงาะที่นี่จะหวานร่อน กรอบ แห้ง แม้จะผลเล็กกว่า แต่มีรสชาติอร่อยกว่า กรอบกว่า ประกอบกับเป็นเงาะที่ผ่านกระบวนการปลูกแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี จึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค มีประชาชนแวะซื้อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบ้านจำนวนมาก เงาะแม่ทะลายเริ่มเป็นที่รู้จักและนิยม ปัจจุบันผลิตไม่พอขายในพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างมาก นางหล้า วงยา และนางเสาร์คำ ปงปัน เจ้าของแผงเงาะ เงาะพันธุ์โรงเรียนนำพันธุ์มาจากนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มปลูกเงาะมาประมาณ 5 ปี เมื่อเห็นว่าออกผลผลิตได้ ก็เริ่มเก็บขายโดยตั้งแผงข้างถนน ประชาชนให้ความนิยมอย่างมาก ขณะนี้เป็นรายได้หลักของคนที่บ้านแม่ทะลายแล้ว
เงาะแม่ทะลาย กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองของเกษตรกรเชียงใหม่ ที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต หากมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ที่ดีในอนาคต เชียงใหม่อาจจะกลายเป็นแหล่งผลิตเงาะคุณภาพอีกแห่งของประเทศไทย
 
5 กันยายน 2554 , 10:43 น. , อ่าน 1393  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่