สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว และงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

  
     สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว และพร้อมรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ปลายปีนี้
นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมการรับฤดูกาลท่องเที่ยว ในส่วนของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงสวนต่าง ๆ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยได้มีการวิจัย ทดลองปลูก ปรับปรุงพันธุ์ไม้ เมืองหนาวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้จะมีพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เมื่อสองปีที่แล้ว ที่สำคัญปีนี้จะมีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดอยอ่างขางก็จะเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ที่ต้องการไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี มีการปรับปรุงที่พัก จัดประชุมผู้ประกอบการบ้านพัก ร้านอาหาร อบรมเตรียมมาตรฐานสถานที่บริการ วางแผน ประชุมเกษตรกร เตรียมแปลงปลูกสตรอเบอรี่ ผักปลอดสารพิษ ยืนยันฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ ดอยอ่างขาง พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะพบกับความประทับใจกลับไป
นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเส้นทางสัญจร เชียงใหม่- เชียงดาว- อรุโณทัย- ไชยปราการ- ฝาง และอ่างขาง-นอแล เลียบชายแดน เพื่อความปลอดภัยและสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำหรับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเฉลี่ยปีละประมาณ สองแสนคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
5 กันยายน 2554 , 14:18 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่