มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  
    ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เน้น ประชาชนควรมีความรู้เรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ศูนย์การเงินและการลงทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประเมินค่าทรัพย์สินมีความจำเป็นและยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง เช่นในกรณีกฎหมายระบุว่า อสังหาริมทรัพย์บริเวณนั้นสามารถสร้างเป็นสถานบันเทิงหรือแหล่งธุรกิจได้ก็จะมีราคาสูง ทั้งนี้หมายรวมไปถึงส่วนประกอบอื่น เช่น ระบบสาธารณูปโภค ที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ประชาชนควรมีความรู้ เกี่ยวกับราคาที่เหมาะสม สถานการณ์ตลาด ความเป็นไปได้ทางการเงินประกอบกัน เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปศึกษาได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวารสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไว้บริการ
 
5 กันยายน 2554 , 14:58 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่