ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554 ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ศูนย์อุตุนิยมภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศไว้ว่า ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์เกือบทั่วไปและมีฝนตกหนัก ในระยะ 3-4 วันนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะตอนล่างของภาคควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยอพยพสัตว์เลี้ยงและเก็บสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง และควรซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้แข็งแรงและป้องกันฝนสาด รวมทั้งควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
 
5 กันยายน 2554 , 17:16 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่