สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานที่ต้นแบบพัฒนาสาธารณสุขด้านท่องเที่ยวของเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลือกสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานที่ต้นแบบพัฒนาสาธารณสุขด้านท่องเที่ยว
นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกให้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นต้นแบบต้นแบบพัฒนาสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยได้มีการกำหนดมาตรฐานร้านอาหาร สถานที่พัก มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ คิดค้นเมนูสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษ มอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหาร สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ที่ผ่านมาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้จัดประชุมเกษตรกร เพื่อร่วมวางแผน การปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ทั้งจีน มูเซอร์ ปกาเกอะญอ ดาราอั้ง มีสมาชิกกว่าสี่ร้อยครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมในพืชหลายชนิด
 
6 กันยายน 2554 , 15:19 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่