โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนเครื่องมือแพทย์

  
    โรงพยาบาลนครพิงค์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงชลาทิพย์ ชื่อวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการจัดสร้างตึกใหม่และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ คือ รักษาแบบเฉพาะด้าน เน้นด้านโรคหัวใจ โรคไต และผ่าตัดส่องกล้อง แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ดังนั้น ทางโรงพยาบาล จึงจะจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันกว่าสองพันแปดร้อยคน และผู้ป่วยในกว่าเจ็ดร้อยคน ที่ผ่านมามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทำได้ไม่เต็มที่ สำหรับตึกใหม่ที่กำลังจัดสร้าง จำเป็นต้องมีเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนดังกล่าว โดยมีประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ คือ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานธรรมการ ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาค สามารถบริจาคได้ โดยมีการตั้งตู้บริจาคที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หรือจะบริจาคที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลอย่างโปร่งใส โดยอาคารหลังใหม่จะมีห้องจำนวน 150 ห้อง อุปกรณ์การแพทย์เฉลี่ยห้องละ 250,000 บาท และจะทำการเปิดตึกใหม่ ในวันที่ 23 กันยายน 2554
 
6 กันยายน 2554 , 17:23 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่