สำนักงานป้องกันและปราบปรามสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

  
    หน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีโอกาสเผชิญกับภัยแผ่นดินไหว เช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด5.1 ริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ริม และวันที่ 24 มีนาคม 2554 ขนาด 6.7 ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่า ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต เพราะอยู่ท่ามกลางรอยเลื่อน 2 รอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งผ่านอำเภอฝางและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ อีกรอยหนึ่งคือรอยเลื่อนแม่ทา ซึ่งพาดผ่านอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอแม่ออน และเข้าสู่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 12 กันยายน 2554 จะมีการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณด้านอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ โดยรวมถึงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นตามแผนฯ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และบูรณาการการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนักท่องเที่ยวในภาวะฉุกเฉิน โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซ้อมแผนฯ ครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาสู่ภาคเหนือ ซึ่งมีสายการบินที่ให้บริการถึง 9 สาย และมีผู้โดยสารใช้บริการต่อปีกว่า 2 ล้านคน มีเที่ยวบินกว่า 15,000 เที่ยวบิน และบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 16,000 ตัน
 
6 กันยายน 2554 , 18:44 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่