มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าอาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตโต

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าอาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตโต เพื่อระดมทุนรักษาสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าอาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตโต เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหารและค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธในภาคเหนือที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจัดขึ้น ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตโต ก่อสร้างเมื่อ15 สิงหาคม 2546 และแล้วเสร็จในปี 2547 ด้วยงบประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคารสำหรับสงฆ์อาพาธ มีจำนวน 5 ชั้น ซึ่งบริเวณชั้น 5 ได้จัดทำเป็นหอธรรมทัศน์ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยจะให้บริการแก่องค์กรศาสนาต่างๆ ชมรมพุทธศิลป์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาขน ให้เข้ามาจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ ทั้งยังมีรูปเหมือนและเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่แหวนสุจิณโณ รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้ประชากราบไหว้สักการะอีกด้วย
 
7 กันยายน 2554 , 11:29 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่