คาราวานประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลก 2554 และแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการข้อมูลที่พัก

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยคาราวานประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 และแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการข้อมูลที่พักและท่องเที่ยว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยคาราวานประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 Road Show “Royal Flora 2011” ซึ่งขบวนเริ่มจากสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ไปตามถนนสายต่าง ๆและรอบคูเมืองเมืองเชียงใหม่ เพื่อเปิดตัวการจัดงานอย่างเป็นทางการ และแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการข้อมูลที่พักและท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารนิทรรศการถาวร Expo Center 1 ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดบริการจองห้องพักในเชียงใหม่และภาคเหนือผ่านเว็บไซต์ www.asiatravel.com มีห้องพักกว่า 4 หมื่นห้องให้บริการประชาชน ด้วยภาษา 11 ภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ขณะที่องค์กรต่าง ๆ ได้จัดโปรโมชั่นเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว 9 แพ็คเกจ เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ล่าสุดมีประเทศต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมจัดสวนนานาชาติ 30 สวน ขณะที่สวนองค์กรต่างๆ ก็ตอบรับจำนวนมาก ล่าสุดได้มีการปรับปรุงสถานที่ครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมลงแปลงไม้ดอกไม้ประดับ งานดังกล่าวจัดภายใต้แนวคิดลดภาวะโลกร้อน เพื่อฉลองใน 3 วาระสำคัญคือ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 60 พรรษา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทย โดยได้สั่งกำชับให้ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับความประทับใจกลับไป
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกโปรแกรมทัวร์ทางเว็บไซต์ www.asiatravel.com หรือโทรศัพท์ 053-820733-5
 
7 กันยายน 2554 , 17:14 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่