สำนักงานพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงาน Thai-Asian Trade Fair 2011

  
    ผู้ประกอบการธุรกิจในพม่า ร่วมกับ 14 จังหวัดภาคใต้ นำคาราวานสินค้ามาร่วมจัดงาน Thai-Asian Trade Fair 2011 ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้จัดงาน Thai-Asian Trade Fair 2011 ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อารีนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการประเทศพม่ามาออกร้าน จำนวน 6 ร้าน และผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย ถือเป็นการส่งเสริมการค้าเขตชายแดน และส่งเสริมการขยายตัวทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางการค้า รวมไปถึงการหาตลาดใหม่อย่างตลาดชายแดนด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายระหว่างกันมากขึ้น สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้ว เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคใต้ และบางประเภทยังเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วย เช่น รังนก กระเป๋าหนังปลานิล ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องการคิดค้น หากได้รับการส่งเสริม ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ดังกล่าวเป็นช่องทางผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยกับพม่าขึ้น จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกจัดที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยการเจรจาทางการค้าต่อไป ประเทศพม่าก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
8 กันยายน 2554 , 12:14 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่