ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เตือนอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟรั่วทำให้เกิดโรคมะเร็ง

  
    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เตือนอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟรั่วสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ พร้อมเปิดบริการตรวจสอบแก่ประชาชนทั้งในและนอกสถานที่
นายธรรมรัตน์ บุญสูง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเตาอบไมโครเวฟได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการปรุงหรืออุ่นอาหาร แต่เนื่องจากกลไกการทำงานของเตาอบไมโครเวฟเป็นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เกิดการสะท้อนไปมาภายในเตาอบ แต่หากผนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมีรอยรั่วหรือไม่สามารถป้องกันได้ คลื่นเหล่านั้นก็จะรั่วออกมานอกเตา ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งอันตรายจากการสัมผัสกับคลื่นดังกล่าวมีทั้งนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง ตาเป็นต้อหรือแม้แต่การเป็นหมันชั่วคราว
นายธรรมรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ได้เปิดบริการตรวจสอบคลื่นรั่วในเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปรับบริการตรวจสอบได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือหากมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 10 เครื่องขึ้นไป ก็สามารถประสานงานให้ศูนย์จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการได้ โดยใช้เวลาในการตรวจเครื่องละประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2188-90 ต่อ 105 หรือ 502
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม