เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

  
     สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมจัดประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียนที่เชียงใหม่ โดยจะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการแถลงข่าว การเตรียมการจัดประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กันยายนนี้ โดยได้เชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีทักษะและวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการศึกษารองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้อย่างมืออาชีพ สร้างโอกาส ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน คาดการณ์มีผู้บริหารจากทั่วประเทศร่วมประชุมกว่าสองพันคน
รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในขณะนี้ เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพใน 3 ระดับ คือ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้นักเรียนสามารถต่อยอดสู่ระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่ระดับสากลได้ ซึ่งจะมีการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศควบคู่กันไป ระดับอำเภอ พัฒนาโรงเรียนในฝันประจำอำเภอ ส่วนโรงเรียนระดับตำบลที่ขาดความพร้อมก็จะเข้าไปพัฒนาให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น ขณะที่รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายด้านการศึกษา เน้นต่อยอดทางการศึกษา คือเรียนจบต้องทำงานได้ มีงานทำ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว มุ่งผลิตสินค้าเพื่อต่อยอดให้เป็นเจ้าของธุรกิจและพัฒนาถึงระดับส่งออกไปยังต่างประเทศได้
 
8 กันยายน 2554 , 18:48 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่