สถานีเกษตรหลวงอ่างขางส่งเสริมอาชีพชาวเขามีความมั่นคงในชีวิต และงดการส่งเสริมหากเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

  
     สถานีเกษตรหลวงอ่างขางดำเนินการส่งเสริมอาชีพชาวเขาในพื้นที่จนมีความมั่นคงในชีวิต ขณะเดียวกันยังมีมาตรการงดการส่งเสริมเป็นรายบุคคลหากเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอฝาง อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การทำงานโครงการหลวงจึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีแห่งแรกของโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ จากการที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมภาคเหนือ ทรงทราบว่า ชาวไทยบนพื้นที่สูง มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงได้ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อทำการวิจัย ปลูกพืชเมืองหนาว เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้นที่ จนถึงขณะนี้ 42 ปีแล้ว องค์ความรู้ได้ถ่ายทอดไปยังประชาชนบนยอดดอยจำนวนมาก ปัจจุบันมีโครงการหลวงอยู่ 38 แห่ง ใน 10 จังหวัดชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ยอดดอยทุรกันดาร ที่มีปัญหาปลูกพืชเสพติดในอดีต สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ชาวบ้านมีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และที่สำคัญสร้างสำนึกความเป็นไทย ส่งเสริมการศึกษา ทำงานประสาน บ้าน วัด โรงเรียน ดึงชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้คนในชุมชนเป็นผู้คิดและสะท้อนปัญหา ความต้องการ ร่วมร่างแผน วางกฎระเบียบ ร่วมกัน จึงเกิดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ สำหรับมาตรการที่ได้รับการยอมรับและร่างเองจากคนในพื้นที่เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะถูกตัดสิทธิในการส่งเสริมอาชีพ โดยจะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจเป็นระยะ ขณะที่ชุมชนก็มีมาตรการควบคุมกันเองด้วยการตรวจปัสสาวะคนในชุมชนเป็นระยะ ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่โดยให้ประชาชนเป็นผู้ควบคุมกันเอง
ล่าสุดมีโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลูกป่าโตเร็ว ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตามหลักป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่า สิ่งแวดล้อม
 
9 กันยายน 2554 , 15:15 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่