จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่เตือนผู้ที่เล่นการพนันจะเป็นโรคติดการพนัน

  
    จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่เตือนผู้ที่เล่นการพนันจะเป็นโรคติดการพนัน ซึ่งจากการวิจัยหลังฟุตบอลโลกพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคนี้จำนวนมาก
นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่กล่าวว่า ในประเทศไทยมีการเล่นการพนันกันอย่างกว้างขวางทั้งถูกและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะหลังจบฟุตบอลโลก จะพบผู้ป่วยด้วยโรคติดการพนันมากกว่าปกติ ซึ่งจากการวิจัยเมื่อครั้งฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 เมื่อปี 2545 พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเล่นพนันถึงร้อยละ 14 โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าวสามารถนำมาป้องกันผลกระทบจากการแข่งขันฟุตบอลโลกได้คือ รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นชาย ให้หลีกเลี่ยงการสมาคมกับกลุ่มที่เล่นการพนัน เพิ่มทักษะในการปฏิเสธ เนื่องจากโรคติดการพนันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย
นายแพทย์ภาณุกล่าวอีกว่า โรคติดการพนันเป็นการเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง สามารถรักษาได้ด้วยยาควบคู่ไปกับพฤติกรรมบำบัด ซึ่งผู้ป่วยบางคนใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จ ในขณะที่หลายคนต้องใช้เวลานานและอาจอาจหวนกลับไปเล่นการพนันอีกได้เพราะเป็นการเสพติด ทั้งนี้จำเป็นต้องได้รับกำลังใจจากครอบครัวก็จะสามารถเลิกได้นานหรือเลิกเล่นตลอดไปได้
 
, อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม