จังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

  
     จังหวัดเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ขณะที่เยาวชนที่หลงเสพยาเสพติดเตือนเพื่อนเยาวชนอย่าริลอง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคล องค์กรดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ To Be Number One ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ To Be Number One 984 ทำความดีเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2554 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การบำบัดรักษา การติดตามผลการรักษา และการสนับสนุนการศึกษา อาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้เยาวชนที่หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการติดตามดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อให้เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร ร่วมเป็นพลังในการป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งน้องบิ๊กและน้องต้องตัวแทนเยาวชนที่หลงเข้าไปเสพติดและกลับใจ ฝากไปยังเยาวชนที่จะหลงผิด ให้คิดถึงพ่อแม่และคนที่รักให้มากๆ และอย่าริไปลอง
สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 มีสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,039 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 984 คน อยู่ระหว่างการรักษาและติดตามผล 810 คน ได้รับการบำบัดและติดตามผลการรักษาครบตามเกณฑ์ 229 คน
 
9 กันยายน 2554 , 20:12 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่