การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ทำพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมปีหน้า พร้อมกับมาตรการลดภาษี

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ทำพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งจะทำพร้อมกับมาตรการลดภาษีช่วยผู้ประกอบการ
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง ทิศทางการจัดการแรงงานในภาคเหนือกับนโยบายแรงงานและการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานปัจจุบันที่นิยมแรงงานไร้ฝีมือของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ผู้ประกอบการ SMEs สาขาอื่นๆ เสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน เตรียมพร้อมรองรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เป็นกรณีศึกษาปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า นโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท กำลังดำเนินการโดยฟังเสียงจากทุกฝ่าย ทั้งภาคแรงงาน ผู้ประกอบการ ซึ่งหากจะขึ้นค่าแรงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต ก็ต้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีกว่า 350,000 ราย โดยค่าแรงที่ขึ้นมาถึงร้อยละ 40 จะทำพร้อมกันทุกจังหวัดภายในต้นปีหน้า โดยจะมีมาตรการลดภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการ สองช่วงคือครั้งแรกลดภาษีร้อยละ 7 และเดือนมกราคมจะลดภาษีอีกร้อยละ 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่น่ามีปัญหากับมาตรการขึ้นค่าแรง แต่ที่เป็นห่วงในขณะนี้คือ SMEs ซึ่งกระทรวงแรงงานยินดีรับฟังปัญหา เปิดให้แจ้งปัญหาได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทาง E-Service โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการได้พร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมปีหน้า ควบคู่กับมาตรการชดเชยด้านภาษีที่รัฐบาลเตรียมไว้รองรับ
 
9 กันยายน 2554 , 20:12 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่