อบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สำหรับครูชายแดน

  
     กองกำลังผาเมือง ฝึกอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สำหรับครูชายแดน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสำหรับครูในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ ฝางและแม่อาย จำนวน 100 คน ร่วมอบรม ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ผสมผสานแนวความคิดในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของประเทศ รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้สอดแทรกบทเรียนความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งหมดจะไปศึกษาดูงานที่พระตำหนักดาราภิรมย์ พร้อมแบ่งกลุ่มสัมมนาในหัวข้อ ครูมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้อย่างไร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
10 กันยายน 2554 , 21:37 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่