งานนิเทศนิทัศน์ครั้งที่ 10 การสื่อสารมิติใหม่ ย่อโลกใหญ่ใส่มือถือ

  
     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิเทศนิทัศน์ครั้งที่ 10 การสื่อสารมิติใหม่ ย่อโลกใหญ่ใส่มือถือ กระตุ้นให้เห็นผลดีผลเสียของโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันมีบทบาทต่อชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างมาก
นักศึกษาปริญญาโท วิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิเทศนิทัศน์ครั้งที่ 10 การสื่อสารมิติใหม่ ย่อโลกใหญ่ใส่มือถือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2554 โดยนายอรรถวิทย์ สุจินตวงศ์ คณะทำงานกล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เป็นเสมือนดาบสองคม คือมีทั้งส่วนดีและไม่ดี หากไม่รู้จักควบคุมที่ดีพอ งานดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคม เพื่อความรู้เท่าทัน เทคโนโลยี ควรใช้อย่างมีสติ และไม่ตกเป็นเครื่องมือ
กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย การสัมมนาหัวข้อ ย่อโลกสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน การสัมมนาเรื่อง มือถือไกลหรือใกล้ ใช้หรือโชว์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการประกวด Smart Phone Smart Boy&Girl แฟชั่นโชว์ชุด วิวัฒนาการโทรศัพท์มือถือ ละครเวที มินิคอนเสิร์ต ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
10 กันยายน 2554 , 21:38 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่