นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงและบันไดลงแม่น้ำปิง

  
    วัดป่าเดื่อ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงและบันไดลงแม่น้ำปิง เพื่อป้องกันน้ำท่วม เพื่อสร้างความสะดวกในการจัดกิจกรรมลอยกระทง และการสะเดาะเคราะห์ปล่อยสัตว์น้ำต่างๆ พระปลัดนิพนธ์ ภูริวัฑฒโก เจ้าอาวาสวัดป่าเดื่อ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะศรัทธาวัดป่าเดื่อ ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงและบันไดลงแม่น้ำปิง ณ วัดป่าเดื่อ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการก่อสร้างกำแพงหลัง จำนวน 29 ห้อง แต่ละห้อง สูง 1.30 เมตร ยาว 2.50 เมตร และบันไดลงแม่น้ำปิงขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 5.70 เมตร เพื่อใช้เป็นกำบังป้องกันน้ำท่วมรวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประกอบพิธีสะเดาเคราะห์ ปล่อยสัตว์น้ำต่างๆ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาเพื่อทำบุญร่วมกัน ข้อมูลการพัฒนาชุมชนทุกอย่างได้รับการประสานงานจากคนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน รวมไปถึงถนนทางเข้าที่กำลังก่อสร้าง ปรับปรุงด้วย ซึ่งก็ยินดีที่จะพัฒนาในส่วนต่างๆ เพราะเป็นหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน สำหรับพิธีทำบุญในวันนี้ขอให้เป็นกุศลแด่ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนและขอให้ทำนุบำรุงศาสนาอย่างนี้ตลอดไป วัดป่าเดื่อ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2324 แต่เดิมเคยเป็นป่าต้นมะเดื่อมาก่อน ต่อมาได้มีพระธุดงค์จากพม่า ชื่อ พระครูอุตตะมะ ได้มาปักกลด ชาวบ้านจึงนำสิ่งของมาถวายและสร้างกุฏิถวายให้ ต่อมาชาวบ้านเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้น ทำให้ต้นมะเดื่อถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังเหลือต้นมะเดื่อให้เห็นเพียงต้นเดียว ที่วัดป่าเดื่อ และทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านป่าเดื่อไปด้วย
 
11 กันยายน 2554 , 14:07 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่