มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในระยะนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือน มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในระยะนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1 (21/2554) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมาก ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ผ่านระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ตลอดจนสอบถามและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
ช่วงระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2554 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมี ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2554 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีฝนลดลง สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร ระยะที่มีความชื้นสูง ผู้ที่ปลูกไม้ดอกควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสียหาย หากพบโรคดังกล่าวควรรีบกำจัดเพื่อไม่ให้ระบาดเป็นบริเวณกว้าง สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนตกน้อย เนื่องจากระยะต่อไปปริมาณฝนจะลดลง ส่วนทางตอนล่างของภาคที่ยังคงมีน้ำท่วม เกษตรกรควรระวังโรคที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า
 
12 กันยายน 2554 , 18:11 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่