ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งดูแลสุนัขเร่ร่อนกว่าร้อยตัวบริเวณศาลากลาง

  
     พบสุนัขเร่ร่อนกว่าร้อยตัว เพราะคนนำมาปล่อยทิ้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดศูนย์สวัสดิภาพสัตว์เชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เร่งดูแล
นายสัญญา ศุกระศร ผู้อำนวยการศูนย์สวัสดิภาพสัตว์เชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ช่วยเหลือดูแลสุนัข ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากกว่า 1 ร้อยตัว ที่มีคนนำสุนัข มาปล่อยทิ้งไว้ โดยมีกลุ่มคนเข้ามาจับสุนัขบางตัวไป โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ เกรงจะมีความเกี่ยวพันกับขบวนการค้าเนื้อสุนัข และเป็นภัยร้ายแรงต่อสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการทอดทิ้งสุนัข ตามย่านชุมชน เพิ่มขึ้น เช่น ไนท์บาร์ซา และห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่มักพบตามวัดต่าง ๆ โดยขอให้จังหวัดออกมาตรการช่วยเหลือ จัดสรรงบประมาณ และหาพื้นที่รองรับ ดูแลสวัสดิภาพของสุนัข และให้ผู้ใจบุญสามารถรับสุนัขไปเลี้ยงได้ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องข้อเรียนดังกล่าว เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และสำรวจสุนัขในพื้นที่ต่อไป
ผู้อำนวยการศูนย์สวัสดิภาพสัตว์เชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าในระยะต่อไปจะเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง และบทลงโทษ เพื่อให้สุนัขได้รับการดูแลมากกว่านี้
 
12 กันยายน 2554 , 18:28 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่