ปีนี้คาดการณ์ลำไยเชียงใหม่มีประมาณ 2 แสนตันน้อยกว่าทุกปี และราคาดีกว่าทุกปีด้วย เพราะสาเหตุหลายประการ ขณะที่รัฐบาลจะไม่รับจำนำลำไยและแทรกแซงราคาลำไยเหมือนทุกปี

  
     นายเสกสรร สุวรรณมาโจ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลำไยปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติว่าปีนี้จะไม่มีการรับจำนำลำไยหรือแทรกแซงราคาเหมือนปีที่แล้วมา เพราะปีนี้จากข้อมูลพบว่าลำไยจะมีปริมาณลดลงร้อยละ 20 ประกอบกับลำไยในสาธารณประชาชนจีนประสบอุทกภัยเสียหายจำนวนมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงเดิม จึงคาดได้ว่าลำไยปีนี้จะมีราคาดีอย่างแน่นอนโดยคาดว่าจะขายได้ในกิโลกรัมละ 12-15 บาท ประกอบกับเกษตรกรขึ้นทะเบียนทำลำไยนอกฤดูกาล 12,000 ไร่ และเกษตรกรที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนอีกจำนวนหนึ่งรวมลำไยนอกฤดูกาลประมาณ 2 หมื่นตัน สำหรับมาตรการหลักนั้นได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. โดยจะให้สหกรณ์จังหวัดกระจายผลผลิตไปยังต่างจังหวัด 24 จุดทั่วประเทศ ประมาณ 1,100 ตัน ภายใต้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท กระจายลำไยไปยังห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 750 ตัน และกระจายไปยังกลุ่มผู้ค้าส่งอีก 2,500 ตัน โดยจะใช้งบประมาณ 38 ล้านบาท นอกจากนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยให้มีการปรับปรุงสวนเก่าที่มีอายุเกิน 15 ปี จำนวน 1,100 ไร่เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงสวนทำลำไยคุณภาพ ภายใต้งบประมาณ 19 ล้านบาท และจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยอบแห้งสีทอง ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 8 กลุ่มภายใต้งบประมาณ 7ล้านสองแสนบาท โดยจะใช้ลำไยสดทั้งสิ้น 1,500 ตัน ได้ลำไยอบแห้ง 150 ตัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้ขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5 แสนบาท เพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคลำไยสด 2 งาน คือ ที่ข่วงประตูท่าแพ ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ และที่ท้องสนามหลวงระหว่าง 1-5 สิงหาคมนี้ซึ่งจะนำลำไยสดคุณภาพไปขายให้ประชาชนในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค ส่วนมาตรการต่างประเทศนั้นทางจังหวัดร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดศูนย์เจรจาการค้าไว้ที่นครคุณหมิง ฉงชิ่งและเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนำลำไยสดไปขายจำนวน 14 ตัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ประชาสัมพันธ์ตลาดใหม่เพิ่มด้วย
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่