กรมทรัพยากรธรณี เตือนให้ประชาชนใน อ.แม่แจ่ม อ.อมก๋อย และอ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระวังภัยจากดินถล่ม

  
    นายพสิษฐ์ ศึกษานภาพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตือน ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำคลองสูงขึ้นเต็มตลิ่งและมีดินไหลในบางพื้นที่แล้ว โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอื่น ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี เมืองกาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเขาชะเมา แกลง จังหวัดระยอง อำเภอเมือง ขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อพลอย เขาสมิง เกาะช้า จังหวัดตราด
 
13 กันยายน 2554 , 15:55 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่