กรมทรัพยากรธรณี และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัย เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ

  
     กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมแจ้งเตือนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัย ดินโคลนถล่ม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเตือน กรณีเกิดเหตุวิกฤติ โดยมีนายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นตัวแทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นพื้นที่แรกที่ดำเนินการร่วมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเพราะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย มีประชาชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่จำนวนมาก ประกอบกับหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่งกระจายเสียงเป็นภาษาชนเผ่าหลายสถานีเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างถ่องแท้ สอดคล้องกับนโยบายของกรมทรัพยากรธรณี คือถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชน และให้ประชาชนรวมกลุ่มและร่วมวางแผนป้องกันกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในระยะต่อไปกรมทรัพยากรธรณีจะส่งข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทุกระยะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง โดยจะใช้ที่นี่เป็นต้นแบบ ก่อนจะขยายแนวทางปฏิบัติไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวด้วยว่า จากการสำรวจรอยร้าวบนภูเขาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัยและแพร่ หลังเกิดอุทกภัย และดินโคลนลื่นไถลครั้งที่ผ่านมาพบว่าทั้งสามจังหวัดมีรอยร้าวกว่าสองพันแห่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย และวางแผนอพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่