องคมนตรีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องคมนตรีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ณ เลขที่ 55 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาคารดังกล่าวพระอนุรัฐนฤผดุง หรือล้อมนมะหุต พร้อมด้วยคุณบัวขาว ภรรยา ได้มอบที่ดินพื้นที่ไร่เศษพร้อมสิ่งก่อสร้างถวายวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยเจ้าอาวาสวัดได้มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย และให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในรูปแบบการแพทย์ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยได้บูรณะอาคารหลังเดิมอายุประมาณร้อยปีและสร้างอาคารใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลัง ให้บริการทั้งวินิจฉัยโรคเบื้องต้นก่อนรักษา รักษาโรคด้วยสมุนไพร นวดแผนไทย อบสมุนไพร ดูแลแม่หลังคลอด และบริการตรวจและรักษาแบบจีน ทั้งการจับชีพจร การฝังเข็มและสมุนไพรจีน สำหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน อย่างครบวงจรแห่งแรกของเชียงใหม่ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนนิธิรักษาสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
16 กันยายน 2554 , 13:36 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่