มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเวทีสุนทรียสนทนา นม นม นม ดื่มนม ทุกวัน คุณทำได้

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมให้ดื่มนม แทนการดื่มเหล้า ในกิจกรรมเวทีสุนทรียสนทนา นม นม นม ดื่มนม ทุกวัน คุณทำได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด จัดกิจกรรมเวทีสุนทรียสนทนา นม นม นม ดื่มนมทุกวัน คุณทำได้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการบริโภคเครื่องดื่มทางเลือก คือ การดื่มนม แทนการดื่มเหล้า ผ่านสื่อบุคคลต้นแบบ คือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ดาราวัยรุ่นยอดนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแทนของวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมุ้งเน้นสร้างค่านิยมทางสังคมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ ลด ละ เลิก รวมทั้งสร้างเครือข่ายคุณทำได้ระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยสู่การยกระดับคุณภาพ ภายในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต และการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย นายธนพล ศรีบุญเที่ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ในอดีตมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวขานเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนใหม่ มีการรณรงค์ปลูกฝัง ให้นักศึกษามีทางเลือก ด้วยการดื่มนม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สอดแทรกไปในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การจัดรายการเสียงตามสาย เป็นต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ปี 3 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษาและบุคลากร ด้านอุบัติเหตุการจราจร ด้านโภชนาการ ด้านยาเสพติด ด้านการออกกำลังกาย ด้านเพศสัมพันธ์ ด้านสุขภาพจิต และด้านสภาพแวดล้อม
 
16 กันยายน 2554 , 14:04 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่