กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ หนังเอ็กซ์เรย์

  
    กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 7 องค์กรภาคี เปิดตัวโครงการ หนังเอ็กซ์เรย์ ภาพยนตร์สั้นสะท้อนปัญหา ปรับทัศนคติการพูดเรื่องเพศในสังคม ศูนย์บริการที่เป็นมิตร ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ องค์การแพทย์ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ หนังเอ็กซ์เรย์ เรื่องของคุณ คุณเล่นเอง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาวะทางเพศของเยาวชน และเพื่อสะท้อนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองเรื่องเพศของวัยรุ่นที่มีต่อสังคมไทย ผ่านภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องรัก ชัก จะ มันส์ กำกับโดยไชยณรงค์ แต้มพงษ์ เรื่อง กล้า ท้า กลัว กำกับโดย เหมันต์ เชตมี และเรื่องโปรดระวังแขกที่ไม่ได้รับเชิญ กำกับโดยปิยะกานต์ บุญประเสริฐ ซึ่งมีเยาวชนอายุระหว่าง 12-24 ปี จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและร่วมเป็นนักแสดงหน้าใหม่ เด็กหญิงปริศรา บุญนะ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญ จ.พิษณุโลก และเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ เรื่อง รัก ชัก จะ มันส์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชน ได้สื่อสารว่าเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องที่ควรปกปิดหรืออาย สังคมปัจจุบันเปิดโอกาสให้พูดคุยกันมากขึ้น เรื่องเพศสามารถป้องกันได้ เริ่มต้นจากดูแลตัวเอง คำนึงถึงหน้าที่หลักคือการเรียนหนังสือเป็นลำดับแรก และผู้ใหญ่ควรเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาอย่างเปิดใจกับเยาวชนด้วย ศูนย์บริการที่เป็นมิตร ได้รับงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนโลก และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. โดยครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 43 จังหวัดทั่วประเทศ และมีภาคีเข้าร่วม 7 ภาคี
 
17 กันยายน 2554 , 17:48 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่