นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ คนดีแทนคุณแผ่นดินตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่

  
    บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ค้นหาคนดีทั่วประเทศเพื่อมอบรางวัล ในฐานะ คนแทนคุณแผ่นดิน บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการ แทนคุณแผ่นดิน เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคนดีในเขตภาคเหนือ จำนวน 17 ราย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้ที่ทำความดีด้านสายฮอตไลน์สายด่วนลดการฆ่าตัวตายของคนในเขตภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดงานนี้ขึ้นมา สิ่งที่เหนือกว่าการดีใจนั้น คือ โครงการนี้เป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้กับสาธารณชนให้หันมาทำความดี และชื่นชมในการทำความดีมากขึ้น แม้ทุกวันนี้คนทำความดีมีมากอยู่แล้ว แต่ถ้าร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แค่คนละ 1 โครงการ สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่งดงามและมีจิตสาธารณะสูงขึ้น โครงการดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2550 ต่อมาปี 2551 ได้ขยายโครงการค้นหาคนดีแทนคุณแผ่นดิน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และปี 2552 ได้มีการเพิ่มรางวัล เยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่อีก 6 คน รวมถึงปี 2553 ได้เพิ่ม องค์กรต้นแบบอีก 6 องค์กร และในปี 2554 ได้เพิ่มคนดีแทนคุณแผ่นดินเป็น 77 คน ตามจังหวัดที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย รวมถึงจัดตั้ง เครือข่ายคนดีแทนคุณแผ่นดิน เพื่อช่วยสะท้อนความคิดเห็นภาคประชาชน และตั้งชมรมอาสาแทนคุณแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผ่านเครือข่ายคนดีในพื้นที่
 
17 กันยายน 2554 , 22:02 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่