พนักงานนวดแผนไทยในเชียงใหม่และถนนคนเดิน 300 คนผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นโมเดลต้นแบบ

  
     พนักงานนวดแผนไทยในเชียงใหม่และถนนคนเดิน 300 คน ผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นโมเดลต้นแบบ สร้างความมั่นใจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรในระบบบริการนวดและสปาสู่สากลอย่างยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการนวดแก่ผู้ให้บริการนวดถนนคนเดิน กิจกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการนวดถนนคนเดินเชียงใหม่ ณ โรงแรมอโมร่า ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย ให้พนักงานนวดอิสระและพนักงานนวดที่ให้บริการบนถนนคนเดินท่าแพ วัวลายและสันกำแพง จำนวน 200 คน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขานวดแผนไทยระดับ 1 จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 200 คน และจากโรงพยาบาลสันป่าตอง 100 คน พัฒนาต้นแบบรูปแบบการให้บริการนวดถนนคนเดิน แสดงถึงเอกลักษณ์ล้านนา จัดทำบัตรประจำตัวผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดทำป้ายเครื่องหมายมาตรฐานมอบให้ร้านนวดที่มีพนักงานนวดผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้วย เป็นโมเดลต้นแบบ ทั้งสถานที่ เครื่องเมือง อุปกรณ์ รูปแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ให้บริการ นอกจากการนวดตามหลักวิชาการแล้ว ซึ่งพนักงานนวดแผนโบราณนี้เปรียบเสมือนด่านแรกที่รับแขกหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ การให้บริการที่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่การบอกต่อ และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554
ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานโบกธงปล่อยขบวนรณรงค์ของหมอนวดไทยที่ได้มาตรฐานไปยังถนนคนเดินท่าแพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จัก สร้างความมั่นใจเมื่อใช้บริการด้วย
 
18 กันยายน 2554 , 19:27 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่