ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน เขื่อนสองแห่งใกล้เต็มความจุอ่าง

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน บริเวณภาคเหนือในระยะนี้ เขื่อนแม่งัดและแม่กวงใกล้เต็มความจุอ่างแล้ว
ประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ด้วยร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่าและประเทศลาวตอนบนเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย (18-20 ก.ย. 2554)ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ สำหรับร่องมรสุมนี้จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างประมาณวันที่ 20 ก.ย. 2554 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2554 ในพื้นที่ภาคเหนือ และในช่วงวันที่ 21-22 กันยายน นี้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรระวังอันตรายจากสภาวะ ฝนตกหนัก สำหรับบริเวณที่ที่มีน้ำท่วม ควรระวังโรคที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคน้ำกัดเท้า
ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำร้อยละ 86 ของความจุอ่าง ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณร้อยละ 96 ของความจุอ่างแล้ว
 
19 กันยายน 2554 , 13:03 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่