ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ทราบกรณีกระแสข่าวมีรายชื่อจะถูกโยกย้าย

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ทราบกรณีกระแสข่าวมีรายชื่อจะถูกโยกย้าย ระบุไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานให้ประเทศชาติได้ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน กรณีที่กระแสข่าวว่ามีรายชื่อ 1 ใน 40 รายชื่อของผู้ที่จะถูกคำสั่งโยกย้ายว่า ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เห็นว่าการเป็นข้าราชการต้องพร้อมทำงานในทุกพื้นที่ ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ใดก็สามารถทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนได้ ยินดีรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เห็นว่าการทำงานต้องเป็นไปตามวาระ หน้าที่ ระเบียบปฏิบัติ
สำหรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณหนึ่งปี ที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำงานเชิงรุก เป็นที่รักของประชาชน เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม แม้แต่เด็ก ๆ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันจะเน้นในเรื่องของการรณรงค์รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
20 กันยายน 2554 , 20:05 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่