รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ ประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกในขณะนี้เป็นการมองภาพพจน์ด้านบวก เพราะความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  
     นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในขณะนี้ภาพพจน์ประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกอยู่ในด้านบวก ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าที่จะจัดงานฉลองสิริราชย์สมบัตินั้น ประเทศไทยมีข่าวเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศเผยแพร่ไปทั่วโลก แต่หลังการจัดงานแล้วพบว่าประชาคมโลกต่างให้การยอมรับในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทย ที่หลายประเทศไม่สามารถให้คำนิยามได้ เพราะมีเพียง 28 ประเทศในโลกเท่านั้นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งความรู้สึกและการแสดงออกของคนไทยที่เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งทั่วโลกให้การยอมรับในพลังอันยิ่งใหญ่นี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2549 นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวการเตรียมการวางจำหน่ายพระบรมฉายาลักษณ์ วี.ซี.ดี.และพระบรมราโชวาท โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทั้งนี้เพราะปัจจุบันพบว่าประชาชนไทยมีกระแสความนิยมแห่จองซื้อสิ่งของดังกล่าวในราคาแพงจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ฉกฉวยผลประโยชน์ในราคาที่แพงและคุณภาพไม่ดี ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อในราคาที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่