ประชาชนบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  
    การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เกษตรกรสามารถใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายบุญเชิด สุนันตา เกษตรกรตำบลโรงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตำบลโรงเหนือเป็นพื้นที่ต้นน้ำ มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมกว่า 2,800 ไร่ อาชีพหลักคือการทำนา ปีนี้มีน้ำมาก เหมือนปี 2548 ซึ่งจะสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แม้ฤดูแล้งปีหน้า ซึ่งชุมชนได้มีส่วนช่วยดำเนินการในการจัดการน้ำเพื่อให้น้ำเพียงพอในทุกพื้นที่ ทั้งต้นน้ำ ปลายน้ำ ประชาชนมีความยินดีที่ได้ทราบถึงโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวง เพราะจะส่งผลอันดีต่อการทำการเกษตรของประชาชน ภายใต้การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ ประชาชนยังมีการทำเกษตรกรรมโดยอาศัยหลักธรรมชาติไม่พึ่งสารเคมี มีการปลูกข้าวโดยไม่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง การหมักมูลสุกรเพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ลดกลิ่นเหม็นของมูลสุกร การปลูกพืชทดแทนในบริเวณนาข้าว การขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ด ซึ่งนายบุญเชิด กล่าวด้วยว่า เป็นการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เมื่อเขื่อนให้น้ำแก่พื้นที่ บริเวณพื้นที่ก็จะต้องไม่มีสารเคมีที่จะส่งผลให้ดินเสีย น้ำเสีย เรียกว่ารักษาสมดุลให้ธรรมชาตินั่นเอง
 
20 กันยายน 2554 , 23:10 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่