องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เก็บภาษีจากโรงแรมเฉลี่ยปีละ 13 ล้านบาท

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เก็บภาษีจากสถานประกอบการที่พัก โรงแรมเฉลี่ยปีละ 13 ล้านบาท ล่าสุดเรียกตัวแทนโรงแรมมารับฟังระเบียบปฏิบัติ โดยจะนำทุกสถานประกอบการอยู่ในระบบภายในปี 2555
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง มีตัวแทน ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่ ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง สูงสุดร้อยละ 3 ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 0.8 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ในข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพต่อไป
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เก็บภาษีจากโรงแรมสถานที่พักในเชียงใหม่ได้ปีละประมาณ 12-13 ล้านบาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ขณะที่เงินภาษีดังกล่าวจะนำไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม โดยจะให้ทุกโรงแรมและสถานประกอบการมาอยู่ในระบบภายในปี 2555 ด้วยมาตรการคุมเข้ม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะสอบยันข้อมูลกับการเสียภาษีของกรมสรรพากร เทศบาลนครเชียงใหม่และการออกใบอนุญาตก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากตรวจพบหลีกเลี่ยงภาษี จะมีโทษตามกฎหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า กรณีการสำแดงรายรับ-รายจ่ายผิดปกติ ก็จะมีการเรียกตรวจสอบด้วย โดยปีหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับโรงแรม ที่พัก ออกโรดโชว์ที่ประเทศเยอรมันนี เพื่อดึงดูดลูกค้าต่างประเทศ เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ประกอบกับปลายปีจะมีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งคาดว่ารายได้จะสะพัดอย่างมาก
 
21 กันยายน 2554 , 19:01 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่