นักปั่นจักรยานตามโครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน ถึงเชียงใหม่แล้ว

  
     นักปั่นจักรยานตามโครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 84 พรรษา มาถึงเชียงใหม่แล้ว
ชมรมแม่น้ำโขงไบค์ ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานตามโครงการจักรยานเสือภูเขาลุ่มน้ำโขง หรือ Maekong Challenger มาถึงเชียงใหม่แล้ว โดยตั้งขบวนที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่จะขี่จักรยานขึ้นไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศก่อนที่จะขับขี่ต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งพม่า จีน ลาว เวียดนามและกัมพูชา กิจกรรมดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และรณรงค์การออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน ตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวในภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยกลุ่มชมรมจักรยานทุกภาคได้ร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่าจะปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญของชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ ปั่นจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ
พันตำรวจโทวิเชียร ชัยสุภาพ รองประธานอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2554 นักปั่นจักรยานจากไทยได้ปั่นจักรยานเข้าประเทศมาเลเซีย และทุกภาคของประเทศไทย มีผู้ร่วมโครงการประมาณ 50 คน โดยได้นำสมุดลงนามถวายพระพรไปให้ประชาชนได้ร่วมลงนาม ขณะนี้มีกว่าหมื่นรายชื่อแล้ว โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
โครงการดังกล่าวจะปั่นจักรยานไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 71 วัน และต่างประเทศ 45 วัน ประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
 
21 กันยายน 2554 , 19:02 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่