ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบสภาพน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งขณะนี้มีน้ำร้อยละ 89 ของความจุอ่าง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบสภาพน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งขณะนี้มีน้ำร้อยละ 89 ของความจุอ่าง ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารามีน้ำร้อยละ 95 ของความจุอ่างแล้ว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อดูสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ให้ข้อมูล ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดมี 265 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 89 ของความจุอ่าง ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกถึง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับไมมีรายงานพายุเข้าและเป็นช่วงปลายฤดูฝน ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีน้ำ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 95 ของความจุอ่าง ปัจจุบันได้มีการระบายน้ำออกวันละประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรจากทั้งสองเขื่อน โดยจะพิจารณาไม่ให้ประชาชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งยังสามารถรับปริมาณน้ำได้ ขอประชาชนอย่าวิตกกับข่าวลือ และขอให้มั่นใจภาคราชการ แม้ว่าน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะสูงที่สุดในรอบ 18 ปี แต่ ก็ยืนยันจะไม่ล้นอ่างอย่างแน่นอน หน่วยงานกรมชลประทานในพื้นที่ได้ดำเนินการระบายน้ำออกอย่างเป็นขั้นตอน และตรวจสอบสภาพสันเขื่อนทุกวัน
ขณะที่นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดกล่าวว่า เมื่อครั้งพายุนกเตน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชลสูงถึง 35 ล้านลูกบาศก์เมตร หากไม่มีเขื่อนแม่งัดเก็บกักน้ำไว้ คงจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมืองเชียงใหม่อย่างหนัก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบเขื่อนนี้ไว้ให้คนไทยและคนเชียงใหม่
 
21 กันยายน 2554 , 19:03 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่