มูลนิธิโรคตับ เชิญประชาชนตรวจเอ็นไซม์ตับ ฟรี เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2554

  
    มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ 70 โรงพยาบาลเอกชน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชาชนตรวจเอ็นไซม์ตับ โดยไม่มีค่าบริการ ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจได้ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปัจจุบันโรคตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆ มีผู้ป่วยโรคตับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีหลายหมื่นคน จากการตรวจพบ มีประชากรไทยอย่างน้อย 3 ล้านคน ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และอย่างน้อย 1 ล้านคนป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง นั่นคือ ทุกๆ 15 คนของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยเป็นตับอักเสบ จำนวน 1 คน ยังไม่นับรวมผู้ที่เป็นตับแข็ง พยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งตับ จากภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าว มูลนิธิโรคตับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวดูแลสุขภาพตับมากขึ้น จึงร่วมกับ โรงพยาบาลเอกชน 70 แห่ง ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการ เรารักตับ ครั้งที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจเอ็นไซม์ตับ โดยไม่มีค่าบริการ สำหรับในภาคเหนือ มี 6 โรงพยาบาลเข้าร่วม ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลปากน้ำโพ และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะให้บริการตรวจระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2554 ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ โรงพยาบาลละ 30 รายต่อวัน
 
22 กันยายน 2554 , 12:52 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่